Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Kết quả thi chứng chỉ Kết quả kiểm tra chứng chỉ Ngoại Ngữ

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
21 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 27/07/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 4109
22 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 27/04/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 4192
23 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 29/12/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4299
24 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 08/09/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4430
25 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 26/05/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4455
26 Kết quả thi chứng chỉ Tiếng Anh A-B ngày 21/04/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4862
27 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 31/03/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4663
28 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 20 và 23/01/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4824
29 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ B-C ngày 25/11/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 4817
30 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 28/10/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 4878
31 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 26/08/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 4898
32 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 1/07/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 5331
 
Trang 2 trong tổng số 2

Các sự kiện

00
Tháng 12
- Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
Đang cập nhật.
23
Tháng 11
- Khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 18:00 đến 20:15.
- Thời lượng: 95 tiết.