Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học
Long An
Số 238 Huỳnh Văn Đảnh, F3, TP.Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: 02723 821601
Email: nnthlongan.longan@moet.edu.vn

Chứng chỉ ứng dụng CNTT

  • Chứng chỉ ứng dụng CNTT là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT, gồm 2 trình độ là cơ bản và nâng cao.
  • Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
  • Thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao phải có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Văn bản liên quan

  • Ngày 11/3/2014, Bộ Thông tin và truyền thông ban hành thông tư số 03/2014/TT-BTTTT quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nhằm cụ thể hóa các yêu cầu về kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành đối với mỗi cá nhân trong việc sử dụng CNTT.
  • Ngày 02/6/2016, Bộ Thông tin và truyền thông có công văn số 1813/BTTTT-CNTT nêu rõ "Chương trình tin học ứng dụng A, B, C không còn phù hợp, không đạt các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT."
  • Ngày 21/6/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Thông tin và truyền thông ban hành thông tư liên tịch quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT, tiến tới bãi bỏ việc tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B.

Thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT ở Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

- Trung tâm NN-TH Long An được UBND tỉnh cho phép thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT; được hội đồng thẩm định có đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và truyền thông kết luận đủ điều kiện tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT.

- Nhằm giúp cho thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi, Trung tâm NN-TH Long An phổ biến thông tin về

NỘI DUNG, CẤU TRÚC ĐỀ THI
LỊCH THI
MÔ PHỎNG BÀI THI TRẮC NGHIỆM
BÀI THỰC HÀNH THAM KHẢO

Lưu ý về hồ sơ dự thi

- Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân trong Danh sách thí sinhLịch thi, và gửi email về trung tâm nếu cần cập nhật thông tin.

- Họ tên, ngày sinh, nơi sinh phải ghi đúng theo giấy khai sinh thì chứng chỉ mới có giá trị sử dụng.

Hướng dẫn đăng nhập làm bài phần thi trắc nghiệm

Trong các kỳ thi chính thức, thí sinh đăng nhập bằng mã dự thi (xem trong Danh sách thí sinhLịch thi) gồm 5 ký tự có định dạng

  • ký tự đầu tiên là A hoặc B tùy theo thí sinh thi cơ bản hay nâng cao,
  • 4 ký tự tiếp theo là số thứ tự của thí sinh.
Để dùng bản mô phỏng, thí sinh nhập mã số và ngày sinh đúng định dạng, ví dụ A0001 và 01-01-1990.