Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Kết quả thi chứng chỉ Kết quả thi chứng chỉ Tin Học

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Từ tháng 11/2020, Trung tâm chỉ cấp phát chứng chỉ từ 7:30 đến 11:30 và 13:30 đến 16:30 từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Trân trọng!

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Kết quả thi CNTT ngày 24/01/2021 - Đã có chứng chỉ Sadmin 420
2 Kết quả thi CNTT ngày 22/11/2020 - Đã có chứng chỉ Sadmin 588
3 Kết quả thi CNTT ngày 25/10/2020 - Đã có chứng chỉ Sadmin 738
4 Kết quả thi CNTT ngày 27/9/2020 - đã có chứng chỉ Sadmin 811
5 Kết quả thi CNTT ngày 16/8/2020 - đã có chứng chỉ Sadmin 991
6 Kết quả thi CNTT ngày 12/7/2020 - đã có chứng chỉ Sadmin 1306
7 Kết quả thi CNTT ngày 31/5/2020 - đã có chứng chỉ Sadmin 1365
8 Kết quả thi CNTT ngày 12/01/2020 - Đã có chứng chỉ Sadmin 1912
9 Kết quả thi CNTT ngày 22/12/2019 - Đã có chứng chỉ Sadmin 1744
10 Kết quả thi CNTT ngày 13/10/2019 - Đã có chứng chỉ Sadmin 1882
11 Kết quả thi CNTT ngày 29/9/2019 - Đã có chứng chỉ Sadmin 2111
12 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 11/8/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 2065
13 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 30/6/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 2334
14 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 26/5/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 2231
15 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 24/3/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 2076
16 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 20/01/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 2227
17 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 25/11/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 2434
18 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 04/11/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 2280
19 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 23/9/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 2579
20 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 19/08/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 2379
 
Trang 1 trong tổng số 5

Các sự kiện

22
Tháng 4
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 1.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm từ 6:00 đến 7:30.
- Thời lượng: 75 tiết.
19
Tháng 4
- Khai giảng lớp tin học cơ bản.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:00 đến 8:15.
- Thời lượng: 95 tiết.
18
Tháng 4
- Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT.
- Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi: 10:00 sáng Chủ nhật 11-4-2021.
15
Tháng 4
- Khai giảng lớp tiếng Hàn TOPIK 1.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy, từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 150 tiết.

- Khai giảng lớp tiếng Anh giao tiếp.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm từ 7:00 đến 8:30.
- Thời lượng: 120 tiết.