Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Kết quả thi chứng chỉ Kết quả thi chứng chỉ Tin Học

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Từ tháng 11/2020, Trung tâm chỉ cấp phát chứng chỉ từ 7:30 đến 11:30 và 13:30 đến 16:30 từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Trân trọng!

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Kết quả thi CNTT ngày 25/10/2020 Sadmin 177
2 Kết quả thi CNTT ngày 27/9/2020 - đã có chứng chỉ Sadmin 314
3 Kết quả thi CNTT ngày 16/8/2020 - đã có chứng chỉ Sadmin 515
4 Kết quả thi CNTT ngày 12/7/2020 - đã có chứng chỉ Sadmin 800
5 Kết quả thi CNTT ngày 31/5/2020 - đã có chứng chỉ Sadmin 889
6 Kết quả thi CNTT ngày 12/01/2020 - Đã có chứng chỉ Sadmin 1408
7 Kết quả thi CNTT ngày 22/12/2019 - Đã có chứng chỉ Sadmin 1282
8 Kết quả thi CNTT ngày 13/10/2019 - Đã có chứng chỉ Sadmin 1416
9 Kết quả thi CNTT ngày 29/9/2019 - Đã có chứng chỉ Sadmin 1623
10 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 11/8/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 1590
11 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 30/6/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 1852
12 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 26/5/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 1768
13 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 24/3/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 1610
14 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 20/01/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 1773
15 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 25/11/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1945
16 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 04/11/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1811
17 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 23/9/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 2110
18 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 19/08/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1935
19 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 12/8/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1884
20 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 21/7/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1901
 
Trang 1 trong tổng số 5

Các sự kiện

08
Tháng 12
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 1.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 6:00 đến 8:15.
02
Tháng 12
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 1.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:00 đến 8:15.
27
Tháng 11
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 2.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
26
Tháng 11
- Khai giảng lớp tin học cơ bản.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 6:00 đến 8:15.
- Ngày hoàn thành: 09-3-2021.
22
Tháng 11
- Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT.
- Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi: 10:00 sáng Chủ nhật 15-11-2020.
16
Tháng 11
- Khai giảng lớp tiếng Anh A2.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 5:30 đến 8:00.