Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Kết quả thi chứng chỉ Kết quả kiểm tra chứng chỉ Ngoại Ngữ

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
21 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 27/07/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3417
22 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 27/04/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3489
23 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 29/12/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 3603
24 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 08/09/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 3740
25 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 26/05/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 3780
26 Kết quả thi chứng chỉ Tiếng Anh A-B ngày 21/04/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4175
27 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 31/03/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 3978
28 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 20 và 23/01/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4136
29 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ B-C ngày 25/11/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 4129
30 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 28/10/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 4201
31 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 26/08/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 4225
32 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 1/07/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 4647
 
Trang 2 trong tổng số 2

Các sự kiện

28
Tháng 1
- Khai giảng lớp tin học cơ bản.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 5:45 đến 8:00.
- Ngày hoàn thành: 27-4-2021.
25
Tháng 1
- Khai giảng lớp tin học nâng cao.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 5:45 đến 8:00.
- Ngày hoàn thành: 12-4-2021.
24
Tháng 01
- Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT.
- Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi: 10:00 sáng Chủ nhật 17-01-2021.